Sökmotoroptimering

Ordet sökmotoroptimering, kommer från engelskans Search Engine Optimization och förkortas SEO, Sökmotoroptimering är ett förfarande som används för att få en hemsida att synas så högt upp bland resultaten som möjligt vid sökningar på Google eller Bing. Då rankingen av hemsidor sker automatiskt genom algoritmer, kan man optimera en hemsida genom att göra ändringar på de saker som algoritmerna tar hänsyn till.

Sök medier, eller s.k. ”vägledande medier”, handlar om att visa kunden vägen fram till ert företags produkter, varor eller tjänster. Sök medier bygger därmed på att den som söker har ett identifierat behov och aktivt letar efter din produkt eller tjänst genom olika kanaler. Därför är viktigt för dig att synas på rätt plats, vid rätt tillfälle, och detta kan jag hjälpa till med.

Vanligtvis sker det aktiva sökbeteendet genom sökmotorer, online kataloger, mobila söktjänster, tryckta kataloger (offline) eller i branschernas nischade sökmedier. Jag hjälper ditt företag att synas med rätt positionering, för att nå ut med ert budskap mot rätt målgrupp.

Genom att anlita mig som rådgivare för er marknadsföring på nätet, kan jag bland annat hjälpa dig med följande tjänster:

Online:

  • SEO – sökordsmarknadsföring
  • Sponsrade länkar t.ex. Google Adwords.
  • Onpage/offpage rekommendationer för hemsidans utformning
  • Copy & sökordsvägledning

Sökmotoroptimering – onpage

Denna del av sökmotoroptimering sker lokalt på webbplatsen, därav namnet onpage. De viktigaste åtgärderna som har betydelse för din webbplats ranking är de som följer nedan.

  1. Titlar – På varje sida ska det finnas en unik titel-tagg. Titeln är den text som syns som klickbar text i sökmotorernas resultat. Den bör innehålla sökbegrepp som är relevanta för den aktuella sidan.
  2. Huvudrubrik – Huvudrubriken ska finnas inom <h1></h1> och innehålla sökbegrepp som är relevanta för textinnehållet på den aktuella sidan.
  3. Brödtext – Det textuella innehållet på webbplatsens sidor är en viktig faktor för deras ranking på sökmotorerna. Det är genom att analysera brödtexten på en sida som sökmotorn kan få en bra uppfattning om den och vilket ämne den berör. Längden är också av stor betydelse eftersom en sida med mycket text ofta bedöms kunna besvara sökarnas fråga bättre än en innehållsfattig. Varje sida bör innehålla minst 500 ord.
  4. Interna länkar – Genom de interna länkarna kan sökmotorernas robotar upptäcka och indexera alla sidor på webbplatsen. Genom länkarna skickas också styrka mellan sidorna. De interna länkarna bör ha ankartexter som innehåller sökbegrepp som är relevanta för den länkade sidan. De bör också utrustas med title-attribut som innehåller relevanta sökbegrepp.
  5. Underrubriker – Varje sida bör innehålla en eller flera underrubriker som även dem innehåller sökbegrepp som är relevanta för den underliggande texten.

Sökmotoroptimering – offpage

Denna del av sökmotoroptimering innefattar åtgärder som genomförs utanför den egna webbplatsen, därav namet offpage.

Länkar (inlänkar, inkommande länkar) är en extremt viktig faktor för rankingen av dina sidor. Varje länk motsvarar en röst på den länkade sidan. Ju fler länkar (röster) en sida har desto trovärdigare och populärare anses den vara. Alla länkar är dock inte lika mycket värda. Länkar från sidor som själva har många inlänkar värderas högre än länkar från sidor med få inlänkar.

När du skaffar inlänkar till dina sidor ska de främst komma från sidor som behandlar samma eller liknande ämne. På så sätt underlättar du för sökmotorerna att kategorisera din sida. Dessutom är den trovärdighetsförhöjande att få inlänkar från andra sidor inom samma ämne/bransch.