Om Lars Åström

Hej jag heter Lars Åström har stora kunskap om SEO, teknik, programmering, sociala medier samt marknadsföring.  Jag har arbetat i många år med marknadsföring och sökmotoroptimering på internet för olika företag i Sverige och internationellt.

Hur jag jobbar:
Bygger upp en positiv internetnärvaro.
Tar snabbt itu med dåliga länkar och information.

Många tycker om att uttrycka sig på nätet. Det kan snabbt bildas länkar som är negativa eller som innehåller åsikter som du inte tycker är en rätt beskrivning av ditt företag eller sajt.

Det är här Jag kommer in i bilden.
Jag kan hjälpa mina kunder att ändra det negativa genom en strukturerad plan där jag metodiskt och effektivt förändrar informationen till att ge en annan bild än den som redan spridits. Detta involverar en optimering av det innehåll som redan finns, men även att bygga upp nytt innehåll. Denna typ av krishantering måste ske snabbt och effektivt, genom att först gå igenom situationen och se vad vi kan göra för att förändra den.

Många kunder tror att sökmotorer som t ex Google är svåra att påverka och att allt som skrivs på nätet alltid syns när man söker på det via sökmotorer. De blir förvånade när de ser vad jag faktiskt kan göra. Man vet ofta inte att man kan påverka vad som visas i sökningar, man kan mer eller mindre välja vilken information man vill ska vara mest synligt.

Jag vet hur man på bästa sätt kan få fram det man vill, jag känner till de metoder och processer som fungerar bäst för ett resultat som håller. Det bästa är att snabbt och aktivt lägga upp en strategi för att låta sökmotorerna plocka upp de positiva bitarna till förstasidan av sökresultaten.

Hur jag lägger upp en fungerande strategi och sedan genomför den

Först ser jag noggrant på din situation och kommer med ett förslag till en strategi. Sedan utför jag denna och följer upp resultatet. Du slipper alltså merarbete genom att vi förvaltar alla de konton och profiler som skapas, samt bilder och filmer. Jag tillhandahåller en fortlöpande rapport som är lätt att tyda och som klart visar vilka resultat som uppnåtts.

Många kunder blir förvånade när de ser hur snabbt min aktiva strategi kan förändra det intryck man får när man söker på deras namn. De flesta hade inte insett hur lite kontroll de egentligen hade tidigare över sitt eget namn och rykte.

Ta gärna kontakt med mig för en mer ingående analys av din situation och låt mig ge dig förslag på hur jag kan ge dig ett gott, starkt rykte på nätet!