Hur sökmotorer fungerar – Nybörjarguide till SEO – Del 1

Sökmotorer har två huvudfunktioner: Samla data från internet/hemsida, bygga ett index och att ge sökanvändaren en rankad lista över de webbplatser som är mest relevanta.

Föreställ dig internet som ett nätverk av stopp i ett storstads tunnelbanesystem. Varje stopp är ett unikt dokument (vanligtvis en webbsida, men ibland en bild eller en video). Sökmotorerna behöver ett sätt att “samla in data” genom staden och hitta alla hållplatser längs vägen, så de använder det som är tillgängligt  – länkar.

Länkarna på nätet tjänar till att binda samman alla hemsidor.
Länkar tillåter sökmotorernas automatiserade robotar, “spindlar” nå de sammankopplade dokumenten på webben.

När sökmotorerna har hittat dessa sidor tolkar de koden från dem och lagrar valda bitar i massiva databaser, för att sedan återkallas när de behövs för en sökfråga. För att snabbt kunna ge resultat bland miljarder hemsidor och dokument har sökmotorbolagen byggt datacenters över hela världen.

Dessa stora lagringsanläggningar rymmer tusentals servrar som hanterar stora mängder information. När en person utför en sökning vill de ha resultat direkt, även en eller två sekunders fördröjning kan orsaka missnöje, så motorerna arbetar hårt för att ge svar så fort som möjligt.

Sökmotorer är program som ger svar på frågor.
När en person utför en sökning, scannar sökmotorn genom miljarder dokument och gör två saker: Den returnerar bara de resultat som är relevanta eller användbara för sökarens fråga.

För det andra rankar de dessa resultat enligt populariteten hos de webbplatser som har informationen. Det är både relevans och popularitet som SEO-processen är avsedd att påverka.

Popularitet och relevans bestäms inte manuellt. Istället använder motorerna matematiska ekvationer (algoritmer) för att sortera agnarna från vetet.

Dessa algoritmer innehåller ofta hundratals variabler.
Inom SEO hänvisar vi dem som “rankingfaktorer”.