,
Rykteshantering på nätet

Vad är då rykteshantering på nätet? Inom sökmotoroptimering finns det något som kallas rykteshantering, och som enklast kan man beskriva det som en slags omvänd sökmotoroptimering.

I stället för att få en webbplats att ranka (på utvald sökmotor, vanligast Google) bra utifrån vissa sökord och sökfraser får man en eller flera webbplatser att ranka dåligt, vilket åstadkoms genom att man får andra webbplatser att ranka bättre än den upplevt dåliga träffen.

Vad är då syftet med rykteshantering?
Låt säga att du googlar ditt företags namn och på andra plats kommer ett forum som anger att ditt företag är värdelöst, du är en skojare etc. Detta kommer utan tvekan att innebära reella kundförluster för ditt företag och förlorade marknadsandelar eftersom en majoritet av potentiella kunder först googlar det företag de tänker göra affärer med.

Hur ser lösningen på ett sådant problem ut?
Enklast är att själv kontakta den missnöjda kunden, som oftast är en engagerad kund som vill vara nöjd, och försöka komma överens. Detta kan låta enkelt men är i praktiken fullt möjligt och den enklaste och billigaste lösningen.

Om det inte är möjligt att lösa tvisten mellan missnöjda kunder och företag finns andra lösningar, där bland annat rykteshantering som syftar till att påverka innehållet i de sökresultat som visas på sökmotorer. Det går att ”trycka undan” negativ information och på så vis påverka det innehåll som visas på sökmotorers träfflistor, då det även här finns välkända mönster för hur vi behandlar sökresultat, det är till exempel ovanligt att man går till sida två av sökresultatet och ens tittar längre än de tio första träffarna.

Låter detta intressant och du vill veta mer eller är du eller ditt företag i direkt behov av hjälp? Tveka inte att kontakta oss, för att se hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Ta itu med dåliga länkar och information.
Många tycker om att delta och uttrycka sig på nätet. Det kan snabbt bildas länkar som är negativa eller som innehåller åsikter som du inte tycker är en rätt beskrivning av ditt företag eller sajt

Det är här jag kommer in i bilden. Jag kan hjälpa er att ändra det negativa genom en strukturerad plan där vi metodiskt och effektivt förändrar informationen till att ge en annan bild än den som redan spritts. Detta involverar en optimering av det innehåll som redan finns, men även att bygga upp nytt.

Vi vet hur man på bästa sätt kan få fram det du vill, vi känner till de metoder och processer som fungerar bäst för ett resultat som håller. Det bästa är att snabbt och aktivt lägga upp en strategi för att låta sökmotorerna plocka upp de positiva bitarna till förstasidan av sökresultaten.

Hur jag lägger upp en fungerande strategi och sedan genomför den
Först ser vi noggrant på din situation och kommer med ett förslag till en strategi. Sedan utför vi denna och följer upp resultatet. Du slipper alltså merarbete genom att vi förvaltar alla de konton och profiler som skapas, samt bilder och filmer. Vi tillhandahåller en fortlöpande rapport som är lätt att tyda och som klart visar vilka resultat som uppnåtts.

Många kunder blir förvånade när de ser hur vår strategi kan förändra det intryck man får när man söker på deras namn. De flesta hade inte insett hur lite kontroll de egentligen hade tidigare över sitt eget namn och rykte.

Ta gärna kontakt med oss för en mer ingående analys av din situation och låt oss ge dig förslag på hur vi kan ge dig ett gott, starkt rykte på nätet!

,
Vad är sökmotoroptimering (SEO)?

Sökmotoroptimering, eller SEO, är den process som syftar till att förbättra en hemsidas placering i sökmotorernas resultatlistor. Genom att förbättra sin hemsidas placering i sökmotorerna kan man öka mängden organisk trafik till hemsidan, dvs. besökare som hittat hemsidan genom att söka på sökmotorer som Google.

SEO är viktigt av flera olika anledningar. För det första ökar en högre placering i sökmotorerna möjligheten att få mer trafik till hemsidan, vilket kan leda till fler potentiella kunder och ökade försäljningsmöjligheter. För det andra kan en bra placering i sökmotorerna öka hemsidans trovärdighet och auktoritet, eftersom sökmotorerna ofta används som en källa för att hitta relevant och pålitlig information på nätet.

SEO kan också hjälpa till att förbättra användarupplevelsen på hemsidan genom att göra den lättare att navigera och använda, vilket i sin tur kan öka möjligheterna att få tillbakabesökande besökare och öka hemsidans långsiktiga prestanda.

Sammanfattningsvis är SEO en viktig del av marknadsföringen av en hemsida, eftersom det kan hjälpa till att öka hemsidans synlighet, auktoritet, trafik och försäljning.

Vad påverkar din placering i sökmotorerna?

Det finns många olika faktorer som påverkar placeringen av en hemsida i sökmotorerna. Här är några av de viktigaste faktorerna:

 1. Sökordsanvändning: Det är viktigt att använda relevanta och populära sökord i hemsidans innehåll och metataggar för att hjälpa sökmotorerna att förstå vad hemsidan handlar om.
 2. Länkar från andra webbplatser: Sökmotorer ger mer vikt åt hemsidor som har många kvalitativa länkar från andra webbplatser, eftersom det kan tolkas som en indikation på att hemsidan är relevant och användbar.
 3. Användarvänlighet: Sökmotorer värdesätter hemsidor som är lätta att navigera och använda, så det är viktigt att fokusera på användarvänlighet när man optimerar sin hemsida.
 4. Laddningstid: Sökmotorer ger mer vikt åt hemsidor som laddar snabbt, så det är viktigt att minimera laddningstiden för sin hemsida.
 5. Innehållskvalitet: Det är viktigt att ha unikt och högkvalitativt innehåll på sin hemsida för att öka chansen att ranka högt i sökmotorerna.
 6. Responsivt utformad: Sökmotorer ger mer vikt åt hemsidor som är anpassade för olika enheter, så det är viktigt att ha en hemsida som är responsivt utformad för att kunna ranka högt i sökmotorerna.
 7. Mobilt först: Sökmotorer ger mer vikt åt hemsidor som är optimerade för mobila enheter, så det är viktigt att ha en hemsida som fungerar bra på mobila enheter för att kunna ranka högt i sökmotorerna.

Dessa är bara några av de faktorer som påverkar placeringen av en hemsida i sökmotorerna. Det är viktigt att fokusera på alla dessa faktorer när man optimerar sin hemsida för sökmotorerna för att öka chansen att ranka högt och öka mängden organisk trafik till hemsidan.

Varför är långsiktig SEO viktigt?

Långsiktig SEO är viktigt av flera olika anledningar:

 1. Långsiktig SEO ger bättre resultat: SEO är en kontinuerlig process som kräver tid och ansträngning. Genom att fokusera på långsiktig SEO kan man bygga upp en stark grund för sin hemsida och därmed se bättre resultat över tid.
 2. Långsiktig SEO ger en bättre användarupplevelse: Genom att fokusera på långsiktig SEO kan man skapa en hemsida som är lätt att navigera och använda, vilket ger en bättre användarupplevelse och ökar möjligheterna att få tillbakabesökande besökare.
 3. Långsiktig SEO ger en mer stabil trafik: Genom att fokusera på långsiktig SEO kan man bygga upp en stabil mängd organisk trafik till sin hemsida, snarare än att bara få en kortsiktig trafikboost.
 4. Långsiktig SEO ökar hemsidans trovärdighet: En hemsida som har en stark grund av långsiktig SEO kan ofta bli sett som en mer trovärdig och pålitlig källa av information, eftersom den har en högre placering i sökmotorerna.
 5. Långsiktig SEO är en långsiktig investering: SEO är en långsiktig investering i hemsidans framgång, eftersom det kan hjälpa till att öka hemsidans synlighet, auktoritet, trafik och försäljning över tid.

Det är viktigt att notera att långsiktig SEO inte ger omedelbara resultat, utan det kan ta tid att se resultat. Det är därför viktigt att vara tålmodig och att ha en långsiktig strategi när man försöker optimera sin hemsida för sökmotorerna.

Hur man gör en SEO-plan

 1. Identifiera dina mål: Först och främst är det viktigt att identifiera vad du vill uppnå med din SEO-strategi. Skapa specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbestämda (SMART) mål för din hemsida.
 2. Välj relevanta sökord: Identifiera de sökord och fraser som är relevanta för din hemsida och ditt företag. Använd verktyg som Google Keyword Planner för att hitta populära och relevanta sökord.
 3. Analysera konkurrensen: Gör en djupdykning i hur din konkurrenter optimerar sin hemsida för sökmotorerna. Se till att du har en bra förståelse för deras strategier och försök att hitta sätt att skilja dig från dem.
 4. Skapa en strategi för att öka länkbyggande: Länkbyggande är viktigt för SEO, så se till att inkludera en strategi för att bygga upp länkar från andra pålitliga och relevanta webbplatser.
 5. Fokusera på användarvänlighet: Sökmotorer värdesätter hemsidor som är lätta att navigera och använda, så se till att fokusera på användarvänlighet när du optimerar din hemsida.
 6. Optimera dina metataggar: Metataggar är kodblock som finns i din hemsidas HTML-kod och som hjälper sökmotorer att förstå vad hemsidan handlar om. Se till att inkludera relevanta sökord i dina metataggar för att hjälpa sökmotorerna att förstå vad hemsidan handlar om.
 7. Skapa unikt och högkvalitativt innehåll: Innehåll är king när det gäller SEO, så se till att skapa unikt och högkvalitativt innehåll som är relevant och användbart för användarna.
 8. Använd verktyg och resurser: Det finns många verktyg och resurser som kan hjälpa dig att optimera din hemsida för sökmotorerna. Använd verktyg som Google Analytics och SEO-verktyg för att få en djupare förståelse för hur din hemsida presterar och för att hitta sätt att utveckla sidan.

Nyckelområden för on-page SEO

On-page SEO handlar om att optimera olika aspekter av din hemsida för sökmotorerna. Här är några nyckelområden att fokusera på när det gäller on-page SEO:

 1. Titeltaggar: Titeltaggar är den text som visas i webbläsarens flik och är den första saken som användarna ser när de hittar din hemsida i sökmotorerna. Se till att inkludera relevanta sökord i titeltaggar för att hjälpa sökmotorerna att förstå vad hemsidan handlar om.
 2. Meta-beskrivningar: Meta-beskrivningar är korta beskrivningar av din hemsida som visas i sökmotorerna. Se till att skapa meta-beskrivningar som är relevanta och intressanta för användarna och som inkluderar relevanta sökord.
 3. Innehåll: Innehållet på din hemsida är viktigt för sökmotorerna. Se till att skapa unikt och högkvalitativt innehåll som är relevant och användbart för användarna och som inkluderar relevanta sökord.
 4. Länkar: Inkludera interna länkar i ditt innehåll som hjälper användarna att navigera runt på din hemsida och externa länkar till relevanta och pålitliga källor.
 5. Bilder och andra media: Se till att optimera dina bilder och andra media genom att inkludera relevanta filnamn och alt-text.
 6. URLs: Försök att skapa korta och lättlästa URLs som inkluderar relevanta sökord.
 7. Snabb laddningstid: Sökmotorer värdesätter hemsidor som laddar snabbt, så se till att minimera laddningstiden för din hemsida.

Genom att fokusera på dessa nyckelområden kan du optimera din hemsida för sökmotorerna och öka chansen att ranka högt i sökmotorerna.

Nyckelområden för off-page SEO

Off-page SEO handlar om att bygga upp en stark grund av länkar från andra webbplatser till din hemsida. Här är några nyckelområden att fokusera på när det gäller off-page SEO:

 1. Länkbyggande: Bygg upp länkar från andra pålitliga och relevanta webbplatser till din hemsida. Detta kan hjälpa till att öka din hemsidas auktoritet och därmed öka chansen att ranka högt i sökmotorerna.
 2. Sociala medier: Använd sociala medier för att dela ditt innehåll och bygga upp en följarskara. Detta kan hjälpa till att öka din hemsidas synlighet och därmed öka mängden organisk trafik.
 3. Anmeldelser: Få in anmeldelser från kunder och publicera dem på din hemsida. Detta kan hjälpa till att öka din hemsidas auktoritet och därmed öka chansen att ranka högt i sökmotorerna.
 4. Inflytande: Bygg upp ett inflytande genom att skapa unikt och högkvalitativt innehåll och genom att delta i onlinekonversationer. Detta kan hjälpa till att öka din hemsidas auktoritet och därmed öka chansen att ranka högt i sökmotorerna.
 5. Varumärkesbyggande: Bygg upp ett starkt varumärke genom att skapa en konsekvent och professionell online närvaro. Detta kan hjälpa till att öka din hemsidas auktoritet och därmed öka chansen att ranka högt i sökmotorerna.

Genom att fokusera på dessa nyckelområden kan du öka din hemsidas placering på Google.

Verktyg för att optimera din hemsida för sökmotorerna

Det finns många olika verktyg och resurser som kan hjälpa dig att optimera din hemsida för sökmotorerna. Här är några verktyg och resurser som kan vara användbara:

 1. Google Analytics: Google Analytics är ett gratis verktyg från Google som ger dig möjlighet att få en djupare förståelse för hur din hemsida presterar och hur många besökare du får.
 2. Google Search Console: Google Search Console är ett gratis verktyg från Google som ger dig möjlighet att få en djupare förståelse för hur din hemsida presterar i sökmotorerna och att hitta eventuella problem som kan påverka din placering i sökmotorerna.
 3. Ahrefs: Ahrefs är ett betalverktyg som ger dig möjlighet att analysera länkar och få en djupare förståelse för hur din hemsida presterar i sökmotorerna.
 4. SEMrush: SEMrush är ett betalverktyg som ger dig möjlighet att analysera sökordsanvändning, analysera länkar och få en djupare förståelse för hur din hemsida presterar i sökmotorerna.
 5. Moz: Moz är ett betalverktyg som ger dig möjlighet att analysera länkar, analysera sökordsanvändning och få en djupare förståelse för hur din hemsida presterar i sökmotorerna.
 6. SEO-bloggar: Det finns många bra SEO-bloggar som ger väldigt bra information om sökmotoroptimering.

Vanliga misstag som man bör undvika när man försöker optimera sin hemsida för sökmotorerna

Här är några vanliga misstag att undvika när du försöker optimera din hemsida för sökmotorerna:

 1. Spama med sökord: Att överanvända sökord i ditt innehåll eller att använda ”svartmålning” för att förbättra din hemsidas placering i sökmotorerna kan få negativa konsekvenser och kan få din hemsida att ranka sämre i sökmotorerna.
 2. Användning av oönskade tekniker: Att använda oönskade tekniker som cloaking, sökmotorstöld eller redirect-spam kan få din hemsida att ranka sämre i sökmotorerna eller rentav bannlysa din hemsida från sökmotorerna.
 3. Brist på långsiktig strategi: Att bara fokusera på kortsiktig SEO kan leda till att du får en kortsiktig trafikboost, men det kan också skapa en instabil mängd organisk trafik över tid. Det är viktigt att ha en långsiktig strategi för att bygga upp en stark grund för din hemsida och därmed se bättre resultat över tid.
 4. Brist på användarvänlighet: Sökmotorer värdesätter hemsidor som är lätta att navigera och använda, så det är viktigt att fokusera på användarvänlighet när du optimerar din hemsida.
 5. Brist på unikt och högkvalitativt innehåll: Innehåll är kung när det gäller SEO, så det är viktigt att skapa unikt och högkvalitativt innehåll som är relevant och användbart för användarna.

Genom att undvika dessa misstag kan du maximera din hemsidas potential för att ranka högt i sökmotorerna och därmed öka mängden organisk trafik.

En sammanfattning av de viktigaste inom SEO

Sökmotoroptimering (SEO) handlar om att optimera din hemsida för sökmotorerna för att öka chansen att ranka högt i sökmotorerna och därmed öka mängden organisk trafik. Det finns två huvudtyper av SEO, on-page SEO och off-page SEO. On-page SEO handlar om att optimera olika aspekter av din hemsida, såsom titeltaggar, meta-beskrivningar, innehåll, länkar, bilder och andra media, URLs och laddningstid. Off-page SEO handlar om att bygga upp en stark grund av länkar från andra pålitliga och relevanta webbplatser till din hemsida.

Det finns många olika verktyg och resurser som kan hjälpa dig att optimera din hemsida för sökmotorerna, inklusive Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush och Moz. Det är också viktigt att undvika vanliga misstag, såsom att spamma med sökord, att använda oönskade tekniker, att inte ha en långsiktig strategi, att inte fokusera på användarvänlighet och att inte skapa unikt och högkvalitativt innehåll. Genom att fokusera på on-page och off-page SEO och att använda verktyg och resurser och undvika misstag kan du optimera din hemsida för sökmotorerna och öka chansen att ranka högt i sökmotorerna.

Varför man ska anlita en SEO byrå

Det finns många fördelar med att anlita en professionell SEO-byrå för att optimera din hemsida för sökmotorerna. En SEO-byrå har den kunskap och erfarenhet som krävs för att förstå sökmotorernas algoritmer och kan hjälpa dig att utforma en strategi som är anpassad för din hemsida och dina mål. En SEO-byrå kan också hjälpa dig att identifiera potentiella problem och ge lösningar för att förbättra din hemsidas placering i sökmotorerna. En professionell SEO-byrå kan också hjälpa dig att spara tid och resurser genom att övervaka och analysera din hemsidas prestanda och ge förbättringsförslag. Anlitande av en SEO-byrå kan också hjälpa dig att öka mängden organisk trafik till din hemsida och därmed öka försäljningen och vinsterna.